අපගේ නිපුණතා

අගය එක්කළ නව්‍යය මූල්‍යය සේවා අත්දැකීම් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ලබාදීමේ පුරෝගාමියා

කල් බදු සහ ණය

දැනටමත් සකසා ඇති සහ ඔබේ පහසුවට සකසා ගත හැකි විසඳුම්
දැරිය හැකි තරඟකාරී පොලී අනුපාත

ස්ථාවර තැන්පතු සහ ඉතුරුම් ගිණුම්

තරගකාරී පොලී අනුපාත සමග තහවුරු කරනලද ආරක්ෂාව
ඔබගේ පහසුව සඳහාම වෙන්වූ ක්‍රමවේද
ආයෝජන සැලසුම් - ඔබගේ අනාගතය අදම සැලසුම් කරගන්න

වාහන ණය

ඔබගේ සිහින වාහනය සමඟ සැහැල්ලුවෙන් දිවි ගෙවන්න
ලීසිං ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමියාගේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්න

රන් ණය

ඔබගේ හදිසි මූල්‍යය අවශ්‍යයත සඳහා වේගවත් සහ අසමසම විසඳුම්

නවතම පුවත් සහ කරුණු

පීපල්ස් ලීසිං සමාගම විසින් “හරිත නැණ” වෘත්තීය ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමමින් සුදුසුකම් ලත් තරුණ තරුණියන් සවිබල ගන්වයි

දැයේ ශ්‍රම බළකාය සංවර්ධනය, වෘත්තිය මට්ටමෙන් නිවැරදිව ඇරඹීමේ ජාතික කර්තව්‍යයට...

පීපල්ස් ලීසිං සමාගම අවිනිශ්චිතතා සහ අභියෝග රැසක් හමුවේ 2022/23 මූල්‍ය වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුව අවසන් කරන්නේ ඉහළ...

පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගම 2022/23 මූල්‍ය වර්ෂයේ තුන්වන...

Get in Touch with Us

Our Headquarters are in
No.1161, Maradana Road, Borella.

Phone: +94 112 631 631
Fax: +94 112 631 190
Email: info@plc.lk
People's Leasing Fleet
Management Limited (PB 3562)
Phone: +94 112 338 111
Fax: +94 112 490 160
Email: valuation@plc.lk

Get us to call