எங்கள் நிபுணத்துவம்

இலங்கையர்களுக்கு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட நிதி சேவைகளை வழங்குவதில் முன்னோடி.

குத்தகை மற்றும்
கடன்கள்

தையல்காரர் மற்றும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகள்.
போட்டி மற்றும் மலிவு.

நிலையான வைப்பு மற்றும் சேமிப்பு

அதிக பாதுகாப்புடன் போட்டி விகிதங்கள்.
வசதியான செயல்பாடு.
முதலீட்டுத் திட்டங்கள் - இன்று உங்கள் எதிர்காலத்தைத் திட்டமிடுங்கள்.

வாகனக் கடன்

உங்கள் கனவு வாகனத்தை தொந்தரவில்லாமல் பெற்று மன அழுத்தமில்லாமல் இருங்கள்.
நம்பகமான தலைவரின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள்

தங்கக் கடன்

உங்கள் அவசர நிதி தேவைகளுக்கு விரைவான மற்றும் ஒப்பிடமுடியாத தீர்வுகள்.

எங்கள் தயாரிப்புகள்

டெண்டர் மற்றும் ஏல வாகன தகவல்

டெண்டர் போர்ட்டல்

சமீபத்திய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

பீபள்ஸ் லீசிங், மருத்துவ உபகரண தொகுதியை அம்பாந்தோட்டை, தங்காலை மற்றும் பெலியத்த வைத்தியசாலைகளுக்கு நன்கொடையாக வழங்கியது

கௌரவ நீர்பாசன அமைச்சர் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு, இடர் முகாமைத்துவ மற்றும் வீட்டு...

பீபள்ஸ் லீசிங், கோவிட்-19 இற்கு எதிராக போராட, ரூ.25 மில்லியன் மதிப்புள்ள அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரணத்தை நன்கொடையாக வழங்கியது.

இலங்கையின் முன்னணி அரசுக்கு சொந்தமான வங்கிசாரா நிதி நிறுவனமான, பீப்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட்...

பீபள்ஸ் லீசிங் 25வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகின்றது

இலங்கை அரசுக்கு சொந்த முன்னோடி நிதி நிறுவனமான பீப்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ்...

மாநில அமைச்சர் கௌரவ அஜித் நிவாட் கப்ரால் அவர்கள் பீப்பள்ஸ் லீசிங் வலைத்தளத்தை மீண்டும் ஆரம்பித்து வைக்கின்றார்

இலங்கையின் அரசுக்கு சொந்தமான முன்னோடி நிதி நிறுவனமான பீப்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ்...

Get in Touch with Us

Our Headquarters are in
No.1161, Maradana Road, Borella, Sri Lanka

Phone: +94 112 631 631
Fax: +94 112 631 190
Email: info@plc.lk
People's Leasing Fleet
Management Limited (PB 3562)
Phone: +94 112 338 111
Fax: +94 112 490 160
Email: valuation@plc.lk

Get us to call